Surinaams Bijbelgenootschap

Kun je je ergens op laten voorstaan?

Bijbeltekst(en)

Bribi e meki wi kon bun nanga Gado

21Ma now, Gado meki un kon si taki A e meki sma kon bun ini En ai sondro a wèt. A Wèt nanga den Profeiti ben taki fu a sani disi. 22Wi e kon bun ini Gado ai te wi bribi ini Yesus Kristus. Disi e teri gi ala sma di e bribi. A no abi trobi suma yu de. 23Bika ala sma sondu èn den no abi a fosi glori fu Gado moro. 24Ma di Kristus Yesus ferlusu wi, A meki wi kon bun ini Gado ai. Na En bun-ati meki A du dati. Wi no ben abi fu du noti. 25Gado seni Yesus kon fu meki wi kon bun baka nanga En, te wi bribi taki Yesus pai fu wi sondu nanga En brudu. Na so Gado sori taki A e du sani tapu wan leti fasi. Bika A no e luku den sondu fu a ten di de na un baka, ma A ben hori langa pasensi. 26Ini a ten disi A e sori un baka taki A e du sani nanga leti. So A e sori wi taki A bun, èn taki A e meki den sma kon bun ini En ai di e bribi ini Yesus.

27Dat' meki un no man meki bigi srefsrefi. Fu sanede? Fu di wi du san a wèt e taki? Nono, ma na fu di un bribi. 28Bika wi e bribi taki wan sma no e kon bun ini Gado ai fu di a e du san a wèt e taki, ma fu di a e bribi. 29San un e prakseri? Un prakseri taki Gado na a Gado fu den Dyusma wawan, èn taki A no de a Gado fu den tra folku tu? Meki mi taigi yu taki Gado na a Gado fu den tra folku tu. 30Bika na wan Gado nomo de di e meki Dyusma nanga sma di no de Dyu kon bun ini En ai te den bribi. 31Yu denki taki a bribi disi e meki taki a wèt no e teri moro? Kwet'kweti! Bika soso te yu e bribi, yu o man hori a wèt.

Roma 3:21-31STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons