Surinaams Bijbelgenootschap

Wij zijn met meer

Bijbeltekst(en)

Elisa e yepi a kownu fu Israel ini a feti nanga Aram

8A kownu fu Aram, ben e feti nanga Israel. Dan a gi den ofisiri fu en rai pe nanga pe den ben mus meki den kampu. 9Ma a man fu Gado, seni wan boskopu gi a kownu fu Israel taki: “Luku bun, no psa na sowan presi, bika a legre fu Aram seti densrefi drape.” 10Dan a kownu fu Israel ben e seni sma go na a presi di a man fu Gado ben taigi en fu warskow den sma fu a birtu fu den luku bun. Na so a sani ben e go, ala leisi baka. 11A sani disi ben meki a kownu fu Aram kisi atibron. A kari den ofisiri fu en, dan a aksi den taki: “Un kan taigi mi sortu wan fu wi de na a sei fu a kownu fu Israel?” 12Ma wan fu den piki en taki: “Mi kownu, no wan fu wi e du a sani dati, ma na Elisa, a profeiti fu Israel. A e taigi a kownu fu Israel srefi san yu e taki na ini yu sribi kamra.” 13Ne kownu taigi den taki: “Un go suku en pe a de fu mi grabu en.” Di den seni piki kownu tak' Elisa de na Dotan, 14a seni wan tranga legre fu srudati, asi nanga fetiwagi go drape.

Den doro drape neti, dan den lontu a foto. 15Di a knekti fu a man fu Gado opo a tamara mamanten fruku go na dorosei, a si taki wan legre fu srudati, asi nanga fetiwagi, lontu a foto. Ne a knekti bari taki: “Masra, fa un o du?” 16Ma Elisa piki en taki: “Yu no abi fu frede, bika den wan di de na a sei fu unu, furu moro den wan di de nanga den.” 17Ne Elisa begi taki: “Tye MASRA, opo en ai fu a kan si den tu.” Dan MASRA opo den ai fu a knekti, dan a si taki a bergi ben furu nanga asi nanga fetiwagi fu faya di ben lontu Elisa. 18Di den Arameesrudati ben e kon fu teki Elisa, Elisa begi taki: “MASRA, breni den alamala.” MASRA du san Elisa aksi en, èn a breni den alamala. 19Dan Elisa taigi den srudati taki: “Disi no de a yoisti pasi, èn disi no de a yoisti foto pe un mus de. Un waka na mi baka, dan mi o tyari un go na a man di un e suku.” Ma Elisa tyari den go na Samaria. 20Fa den doro na Samaria, na so Elisa begi taki: “MASRA, meki den si baka.” Dan MASRA opo den ai èn den ben kan si èn den si taki den ben de ini Samaria. 21Di a kownu fu Israel si den, a aksi Elisa taki: “Mi sa kiri den, mi p'pa, mi sa kiri den?” 22Ma Elisa piki en taki: “Nono, yu no mus kiri den. Yu no e kiri srudati di yu grabu na ini wan feti. Gi den nyanyan nanga dringi dan yu e meki den drai go baka na den basi.” 23Dan kownu sorgu taki den ben abi so furu fu nyan leki efu na wan fesa den ben de. Di den nyan èn den dringi, a meki den drai go baka na den basi. Baka dati, den srudati fu Aram no ben e broko kon ini grupu ini a kondre moro, fu teki sani gwe nanga tranga.

2 Kownu 6:8-23STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons