Surinaams Bijbelgenootschap

Zelfvervullende profetie?

Bijbeltekst(en)

Elisa na Damaskus

7Elisa ben go na Damaskus. A srefi pisten dati Benhadad, a kownu fu Aram, ben didon siki na bedi. Dan den taigi Benhadad taki a man fu Gado ben doro drape. 8Ne kownu taigi Hasael taki: “Go na a man fu Gado. Tyari wan kado gi en, dan yu e aksi en fu a aksi MASRA efu mi o kon betre fu a siki disi.” 9Dan Hasael go na Elisa nanga fotenti kameel di ben e tyari ala sortu diri sani fu Damaskus. Di Hasael doro, a go tnapu fesi Elisa dan a aksi en taki: “Yu manpikin, kownu Benhadad fu Aram, seni mi fu kon aksi yu efu a o kon betre fu a siki.” 10Elisa piki en taki: “MASRA sori mi tak' a o dede. Ma yu kan go taigi en tak' a o betre.” 11Dan a man fu Gado tan luku Hasael trangatranga te leki Hasael firi syen. Te fu kba, a man fu Gado bari krei. 12Hasael aksi en taki: “Masra, san meki yu e krei?” Ne Elisa piki en taki: “Fu di mi sabi sortu ogri yu o du nanga den Israelitisma. Yu o bron den tranga foto fu den, yu o kiri den yonkuman fu den na ini feti, den pikin yu o naki na gron meki den dede èn yu o priti den bere opo fu den uma di de nanga bere.” 13Dan Hasael aksi taki: “Fa yu knekti, di no betre moro wan dagu, o man du so wan bigi sani?” Elisa piki en taki: “MASRA sori mi tak' na yu o tron kownu fu Aram.” 14Baka dati, Hasael drai go na en basi. Dan en basi aksi en taki: “San Elisa taki.” Hasael piki en taki: “A taigi mi tak' yu o kon betre.” 15Ma a tra dei, Hasael teki wan krosi fu a bedi, a nati en, dan a bradi en tapu a fesi fu kownu meki a dede. Dan Hasael teki en presi leki kownu.

2 Kownu 8:7-15STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons