Bibles for Women and Youth

Jaarlijks ontvangt het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) aanvragen van donaties voor Bijbels die gratis worden verstrekt aan jongeren en vrouwen. Deze Bijbels worden beschikbaar gesteld om jongeren en vrouwen kennis te laten maken met God's woord en hen te motiveren de Bijbel als leiddraad voor hun leven te gebruiken. Deze Bijbels worden gedistribueerd als onderdeel van het Bibles for Women and Youth project.

In 2019 heeft het SBG in het kader van de uitvoering van het Bibles for Women and Youth project, enkele activiteiten voor de jongeren georganiseerd. Deze activiteiten werden in samenwerking met de Christelijke kerken en Christelijke jongeren organisaties uitgevoerd. Een van de activiteiten was de 'SBG discussie avond', waarbij jongeren uit verschillende leeftijdsgroepen met elkaar konden discussiëren over actuele onderwerpen die de jongeren het meest aanspreken. Het doel van deze discussie avond is over deze onderwerpen van gedachte te wisselen en bovenal na te gaan wat God's woord hierover zegt.

Een tweede activiteit dat het SBG heeft mogen uitvoeren is de 'SBG SaYuBi Quiz'. Jongeren vanuit de districten Nickerie en Paramaribo mochten meedingen naar de finale. Het doel van deze quiz is de Bijbelkennis van jongeren te toetsen en hen te motiveren om God's woord te bestuderen.

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons