Jaarverslagen

Teneinde onze donateurs, vrijwilligers, voorgangers en overige partners te informeren over de gang van zaken binnen de organisatie, werkt het SBG ernaar toe om jaarlijks een overzicht te geven van de ontwikkelingen al dan niet met financiele verantwoording.

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons