Onze kernwaarden

1. praktiserend Christelijke geloofsovertuiging en levensstijl: Fillipenzen 4: 8-9 Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven.

- we behoren elk bij een kerkgemeenschap,
- we spreken en handelen zoals het volgelingen van Christus betaamt (houding, gedrag, kleding, huwelijksleven, reinheid),
- tweemaal per week houden wij de gezamenlijke morgenwijding met gebed en overdenking van Gods woord,
- we openen en sluiten vergaderingen en bijeenkomsten met gebed.

2. dienstbaarheid: 1 Korintiërs 15:58 NBV Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

- we weten ons door God geroepen om te arbeiden in dit deel van Zijn wijngaard,
- we helpen elkaar en zijn multi inzetbaar,
- we staan ten dienste van alle Christelijke denominaties en kerken.

3. vriendelijkheid: Filippenzen 4:5 NBG51 Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.

- we groeten elkaar en onze klanten beleefd,
- we glimlachen,
- we tonen attentie bij verschillende gelegenheden,
- we helpen de stakeholders vriendelijk onder alle omstandigheden en uitdagingen.

4. geduld: Galaten 5:22-23 BGT Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar.... Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. ...

- we beheersen ons onder alle omstandigheden en uitdagingen,
- we herinneren elkaar aan afspraken,
- we vertrouwen dat God zal voorzien en een weg zal maken waar wij geen uitweg zien.

5. eerlijkheid: Spreuken 21:3 De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.

- we eigenen ons niet toe wat niet van ons is, (bonnen en wisselgeld overhandigen, belastingen en accijnzen betalen, verantwoordelijk omgaan met voorraden)
- we leggen rekenschap af over hetgeen aan ons toevertrouwd is (verslaglegging, rapportage aan bestuur, partners, sponsors en donateurs)

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons