Bijbelvertaalprojecten

De belangrijkste kerntaak van het Surinaams Bijbelgenootschap (SBG) is het vertalen van Gods woord, de Bijbel, in elke gesproken taal die zowel in Suriname als in Guyana wordt gebezigd. Hiermee beoogt het SBG invulling te geven aan haar doelstelling de Bijbel beschikbaar te stellen aan een ieder in Suriname en Guyana in elk gewenste taal en formaat tegen een betaalbare prijs zonder winstoogmerk. Enkele Bijbel vertaalprojecten zijn:

  • Saramaccaans/Aukaans Oude Testament (Suriname)
  • Sarnami Hindi Oude Testament (Suriname)
  • Patamuna/Wapishana Oude Testament (Guyana)
  • Akawayo Oude Testament (Guyana)

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons