Verworpen en verstoten

Bijbeltekst(en)

23Te fu kba, MASRA puru den na En fesi, leki fa A ben meki ala den knekti fu En, den profeiti, taki. Leki straf'man den Israelitisma gwe libi den kondre. Feyanti tyari den sma fu Israel nanga tranga go na Asur, pe den de te leki tide.

24A kownu fu Asur puru sma fu Babel, Kuta, Awa, Hamat nanga Sefarwaim, tyari go libi na Samaria na a presi fu den Israelitisma. Den sma disi teki Samaria abra èn den go libi ini den foto fu en. 25Ini a bigin, di den sma go libi drape, den no ben e anbegi MASRA. Dat' meki MASRA ben seni lew go na den mindri di kiri wantu fu den. 26Dan sma taigi a kownu fu Asur taki: “Den folku di yu tyari go libi ini den foto fu Samaria, no sabi fa den mus dini a Gado fu a kondre dati na a yoisti fasi. Dat' meki A seni lew go na den mindri, èn den lew e kiri den fu di den no sabi a yoisti fasi fu dini a Gado fu a kondre dati.” 27Ne a kownu fu Asur komanderi taki: “Un tyari wan fu den priester di un ben teki fu drape tyari gwe, go libi drape baka. A mus leri den sma a yoisti fasi fu dini a Gado fu a kondre dati.” 28Na so wan fu den priester, di den ben teki fu Samaria tyari gwe, go drape baka. A go libi na Betel, èn a leri den sma fa den ben mus anbegi MASRA. 29Ma iniwan fu den folku ben meki den eigi popki fu den gado fu den. Den ben e poti den ini den tempel di den sma fu Samaria ben bow na den presi pe den ben e tyari ofrandi. Ala den sma fu den folku ben e du disi ini den foto pe den ben e tan. 30Den sma fu Babel ben meki wan popki fu Sukot-Benot, den sma fu Kuta ben meki wan fu Nergal, den sma fu Hamat ben meki wan fu Asima, 31èn den Awitisma ben meki fu Nibkas nanga Tartak. Den Sefarwitisma ben e bron den pikin fu den leki ofrandi gi Adramelek nanga Anamelek, den gado fu Sefarwaim. 32Boiti den gado fu den, den ben e anbegi MASRA tu èn den ben teki sma na den mindri poti leki priester na den presi pe sma ben e tyari ofrandi. Den priester disi ben e du a wroko gi den ini den tempel na den presi pe den ben e tyari ofrandi. 33Den ben e anbegi MASRA, ma den ben tan dini den gado fu den leki fa den ben gwenti du ini den eigi kondre.

2 Kownu 17:23-33STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons