Surinaams Bijbelgenootschap

Nietsontziende macht

Bijbeltekst(en)

Den sma fu Asur de na mofo doro

28Den e kon fu a sei fu Rimon,

den doro ini Ayat, den e hari go na Migron,

den e libi ala den lai fu den ini Mikmas.

29Den e hari psa mindri den bergi,

den taki: “Un o psa a neti ini Geba.”

Den sma ini Rama e beifi,

den sma ini Gibea, a foto fu Saul,

e lon gi den libi.

30Sma fu Galim, un bari o tranga un man!

Lais, un kaka un yesi!

Anatot, yu de fu sari!

31Madmena e lon,

den sma fu Gebim e go kibri.

32Tide srefi a feyanti o doro ini Nob.

Den e sori a bergi Sion,

a pikin bergi fu Yerusalem,

den kofu.

33Masra, MASRA fu ala sani,

e kapu den taki puru nanga bigi krakti,

den moro bigi bon A e kapu trowe,

den moro deki wan e fadon.

34A e kapu a deki busi opo nanga wan aksi.

A Wan di abi makti e kapu a heri Libanon busi opo.

Yesaya 10:28-34STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons