Opvoedkunde

Bijbeltekst(en)

14Mi no e skrifi den sani disi fu meki un firi syen. Ma leki mi pikin di mi lobi, mi wani leri unu wantu sani. 15Bika awinsi un ben abi dusundusun sma di kweki unu ini Kristus, na wan p'pa nomo un abi. Na mi na un p'pa na ini Kristus Yesus, fu di na mi tyari a bun nyunsu gi unu. 16Dat' meki mi e begi unu, un du san un si taki mi e du. 17Fu a sani disi ede meki mi seni Timoteus kon na unu. Mi lobi en leki mi pikin na ini Masra, èn a de fu fertrow. A sa tyari kon ini unu prakseri baka fa mi ben e libi fu di mi de wan nanga Kristus Yesus. A o du en leki fa mi e leri na ala presi ini ala gemeente. 18Ma sonwan fu unu e meki bigi, fu di den prakseri taki mi no ben o kon na unu. 19Ma efu Masra wani, mi o kon her'esi na unu. Dan mi o si san den sma di e meki bigi kan du, noso efu na taki den man taki nomo. 20Bika te yu de ondro a tiri fu Masra, a no tak'taki e teri, ma na krakti. 21Fa un wani taki mi mus waka miti unu? Nanga wan tiki, noso nanga lobi èn ini wan safri fasi?

1 Korinte 4:14-21STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons