Verloren ark

Bijbeltekst(en)

1Heri Israel ben e arki san Samuel ben e taki.
Israel e lasi a santa kisi

Den Israelitisma ben hari go feti nanga den Filistijnsma. Den meki den kampu na Eben-Haeser. Den Filistijnsma ben meki di fu den na a foto Afek. 2Di a legre fu den Filistijnsma seti densrefi abra di fu Israel, a feti broko. Israel lasi a feti èn den Filistijnsma kiri sowan fo dusun man fu Israel ini a feti. 3Di den srudati drai go baka na a legrekampu, den edeman fu Israel taki: “Fu sanede MASRA meki den Filistijnsma wini wi tide? Meki wi go teki a santa kisi fu a ferbontu fu MASRA na Silo. Te a de na wi mindri a o ferlusu wi fu a makti fu wi feyanti.” 4Dan a legre seni boskopu go na Silo, fu seni teki a santa kisi fu a ferbontu fu MASRA fu ala sani, di e sidon na tapu den kerub. Hofni nanga Pinekas, den tu boi fu Eli, ben kon tu nanga a santa kisi fu a ferbontu fu Gado. 5Fa a santa kisi fu a ferbontu fu MASRA doro ini a legrekampu, na so ala den Israelitisma meki sowan babari fu prisiri, tak' a gron seki. 6Di den Filistijnsma yere a tranga babari fu den Israelitisma, den taki: “San wani taki a bigi babari drape ini a legrekampu fu den Hebrewsma?” Di den yere tak' na a santa kisi fu MASRA ben doro ini a legrekampu, 7den kon frede, èn den taki: “A Gado fu den doro ini a legrekampu. A kba gi wi, bika noiti ete sowan sani psa. 8A kba gi wi! Suma sa man ferlusu wi fu a makti fu a bigi gado disi? Na a srefi gado di ben strafu den sma fu Egipte tapu difrenti fasi ini a bigi dreisabana. 9Ma man fu Filistea, teki dek'ati èn sori taki wi na man, noso wi o tron srafu fu den Hebrewsma, leki fa den ben de srafu fu wi. We dan, meki wi sori taki wi na man èn feti!” 10Dan den Filistijnsrudati bigin feti baka nanga den èn Israel lasi a feti. Ala den srudati lon go baka na den oso èn den Filistijnsrudati kiri dritenti dusun srudati fu Israel di ben de nanga futu. 11Boiti dati, den Filistijnsrudati teki a santa kisi fu Gado, èn den tu boi fu Eli, Hofni nanga Pinekas, lasi den libi tu.

1 Samuel 4:1-11STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons