Waarschuwing en oordeel

Bijbeltekst(en)

A boskopu fu Gado gi Eli nanga en famiri

27Wan dei wan profeiti go na Eli dan a taigi Eli taki: “Na disi MASRA e taki: Mi ben sori Misrefi wan krin fasi na den afo fu yu di den ben de srafu fu a famiri fu Farao na Egipte. 28Fu ala den lo fu Israel Mi ben teki den leki priester, fu tyari ofrandi na tapu Mi altari, fu bron wierook, èn fu weri a efod te den e dini Mi. 29Dan fu sanede meki yu e si den meti di a pipel e srakti gi Mi leki ofrandi nanga a graan-ofrandi fu Mi leki noti? Na Mi poti a fasi fa sma mus tyari den ofrandi disi ini Mi oso. Fu sanede yu e gi den boi fu yu moro grani leki Mi? Bika yu nanga den e fatu unsrefi nanga den moro bun pisi fu den ofrandi di Mi pipel Israel e tyari gi Mi. 30Fu dat'ede na so MASRA, a Gado fu Israel, e taki: Mi ben taki wan krin fasi taki na soso a famiri fu yu, den afo nanga den bakapikin fu yu, ben o de priester fu Mi fu têgo. Ma now MASRA e taigi yu taki noti fu disi sa psa moro! Bika Mi e gi grani na den sma di e gi Mi grani, ma den sma di e si Mi leki noti, Mi no e teri srefsrefi tu. 31Yere, a ten e kon taki Mi o broko a makti fu yu nanga yu famiri. No wan sma fu a famiri fu yu o kon owru moro. 32A o tranga gi yu fu si taki ini yu famiri no wan sma e kon owru moro, aladi sani e go bun ini Israel. 33Mi o hori wan na libi, fu wroko na a altari fu Mi, ma a o meki yu trowe bun furu watra-ai èn a o meki yu sabi soso sari ini yu libi. Ala den tra mansma ini yu famiri o dede te den de steifisteifi ete. 34Mi o gi yu wan marki tak' Mi o du san Mi taki: Den tu boi fu yu, Hofni nanga Pinekas, o dede a srefi dei. 35Dan Mi o poti wan priester tapu san Mi kan bow, wan di o du ala san Mi wani nanga ala san Mi firi fu du. Mi o sorgu tu tak' a famiri fu en no dede gwe, ma dati den o de ala ten fu dini a wan di Mi o salfu. 36Den sma fu yu famiri di o de na libi ete, o kon kindi gi en gi wan solfrumoni noso wan pisi brede. Den o begi en tangitangi fu a poti den fu yepi den priester, fu den kan feni wan pisi brede fu nyan.”

1 Samuel 2:27-36STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons