Uw belofte doet mij leven

Bijbeltekst(en)

49No fergiti san Yu pramisi Yu knekti,

bika Yu gi mi howpu.

50Na a howpu di mi abi ini den problema fu mi,

taki a pramisi fu Yu o hori mi na libi.

51Awinsi fa den heimemre sma e teki mi e meki spotu,

mi e tan du san a wèt fu Yu e taki.

52Te mi prakseri den sani fu Yu na san wi mus tan hori wisrefi,

den sani di Yu gi wi someni langa kba,

MASRA, a de wan trowstu gi mi.

53Mi ati e bron te mi e si fa den ogri-ati sma

no e hori densrefi na a wèt fu Yu.

54Den sani fu Yu di wi mus tan du

na den wortu fu a singi di mi e singi

ini a kondre pe mi de leki wan doroseisma.

55MASRA, te neti mi e prakseri a nen fu Yu,

èn mi e hori a wèt fu Yu.

56Disi na san mi kisi

fu di mi e du san Yu e komanderi mi.

Psalm 119:49-56STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons