De nieuwe orde van de Geest

Bijbeltekst(en)

A wèt no e teri gi sma di dede

1Brada nanga sisa, solanga wan sma de na libi, a wèt e taigi a sma san a mus du. Un sabi dati, bika mi e taki nanga sma di sabi a wèt. 2Fu gi wan eksempre: Te wan uma trow, dan a wèt e tai en fasi na en masra solanga a man e libi. Ma te en masra dede, a wèt di ben tai en na en masra, no e teri gi en moro. 3So efu a uma teki wan tra man, aladi en masra de na libi ete, dan sma abi leti fu taki tak' a huru. Ma efu en masra dede, dan a wèt no e teri moro gi en. So a no e huru, awinsi a teki wan tra man. 4Brada nanga sisa, na so a de nanga unu tu. Bika di Kristus dede, un kmopo ondro a makti fu a wèt. Dan now un de fu a Wan di kon baka na libi, fu wi kan du bun wroko gi Gado. 5Di wi ben meki a sondufasi fu wi tiri wi, dan den sondu lostu di a wèt ben e wiki na ini wi, ben e basi wi fu wi du den wroko di e tyari dede kon. 6Ma now a wèt no e teri gi wi moro, bika wi dede gi a sani di ben tai wi hori. Now wi no e dini Gado moro tapu a owru fasi fu a wèt, ma wi e dini En tapu a nyun fasi fu a Yeye.

7San un sa taki dan? Taki a wèt na sondu? Kwet'kweti! Ma na a wèt ben leri mi san na sondu. Mi no ben o sabi san na bigi-ai efu a wèt no ben taki: “Yu no mus abi bigi-ai.” 8Ma a sondu teki a wèt disi fu wiki ala sortu bigi-ai na ini mi. Efu a wèt no ben de, sondu no ben o abi a makti disi. 9Fos'fosi mi ben libi sondro wèt. Ma di a wèt kon, a sondu kisi makti 10èn a tyari dede gi mi. So mi kon si taki a wèt di ben mus tyari libi kon, tyari dede kon gi mi. 11Bika a sondu teki a wèt disi fu kori mi, èn fu kiri mi. 12Ma a wèt santa, sosrefi den sani san a wèt e taki. Den de leki fa Gado wani, èn den bun.

Roma 7:1-12STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons