De zonde van onze voorouders (2)

Bijbeltekst(en)

24Den ben e si a bun kondre fu noti,

den no ben fertrow den sani di Gado ben taigi den.

25Prefu dati den ben krutu ini den tenti,

den no ben wani arki a sten fu MASRA.

26Ne Gado sweri trutru taki A o kiri den,

taki A no ben o meki den tan na libi ini a dreisabana,

27taki A ben o kiri den bakapikin fu den na mindri den tra folku,

èn taki A o panya den go na den tra kondre.

28Di den bigin dini Baal tapu a Peorbergi,

èn nyan sani di ben gi leki ofrandi na dedewan,

29di den bigin tanteri En nanga den sani di den ben e du,

wan takrusiki broko na den mindri.

30Ma Pinekas kon na mindri,

dan a siki tapu di ben e kiri den.

31Gado si dati leki wan bun sani,

fu têgo, fu alaten.

32Den meki Gado ati bron na den watra fu Meriba,

fu den ede sani no waka bun gi Moses.

33Bika di den kaka futu gi a Yeye fu Gado,

Moses taki sani ini atibron, di a no ben mus taki.

34Den no kiri den tra folku puru na pasi tu,

den folku di Gado ben taigi den fu puru na pasi,

35ma den go moksi nanga den,

èn den go libi leki fa den e libi.

36Den go dini den kruktu gado fu den,

di poti den ini bigi problema.

37Den gi den manpikin nanga den umapikin fu den

leki ofrandi na takruyeye.

38Den meki brudu lon fu soso,

a brudu fu den eigi manpikin nanga umapikin fu den,

di den tyari leki ofrandi na den kruktu gado fu Kanaan,

dan so den pori a kondre nanga a brudu di lon.

39Den doti densrefi tu nanga den sani di den du,

den huru gi Gado nanga den wroko fu den.

40Ne MASRA ati bron tapu a pipel fu En,

A si a pipel di A teki gi ensrefi leki wan groskin sani.

41A gi den abra ini a makti fu tra folku,

meki den sma di no ben lobi den srefsrefi

tiri den.

42Den feyanti fu den ben pina den,

èn den ben mus boigi gi a makti fu den.

43Furu leisi A ferlusu den,

ma den ben tan kaka den futu,

èn so den ben e sungu gwe moro nanga moro

ini a kruktudu fu den.

44Ma A ben e luku den ini den benawtu,

te A ben yere fa den ben e dyeme.

45Dan A ben e memre a ferbontu fu En fu den ede,

A bigi lobi fu En ben meki A sari den.

46Dan A ben meki taki den sma di tyari den gwe leki srafu

sori den sari-ati.

47Ferlusu wi MASRA, Gado fu wi,

tyari wi kon na wan baka fu mindri den tra folku,

fu wi prijse a santa nen fu Yu,

fu meki bigi gi a grani fu Yu.

48Prijse MASRA, a Gado fu Israel,

prijse En fu têgo èn ala ten.

Meki a heri pipel piki taki:

“Amen! Haleluya!”

Psalm 106:24-48STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons