Een bron in de woestijn

Bijbeltekst(en)

10Baka dati den Israelitisma hari kmoto fu drape dan den meki den kampu na Obot. 11Di den kmoto fu Obot den meki den kampu ini a dreisabana, na a broko foto Abarim, di ben didon na oostsei fu Moab. 12Baka di den broko a kampu drape den hari go na a dal pe a Seredliba e lon, dan den meki den kampu drape. 13Baka dati den hari kmoto fu drape, dan den meki den kampu na abrasei fu Arnonliba. A liba disi e kmoto ini a kontren fu den Amoritisma èn a e lon psa ini a dreisabana. A liba disi e prati a kontren fu den Moabitisma nanga den Amoritisma. 14Fu dat'ede den e taki ini a buku fu den feti fu MASRA taki: “Waheb di didon ini Sufa, ini a dal fu a Arnonliba, 15den heihei pisi ini den dal, di e waka go te na Ar nanga pe a kontren fu Moab e bigin.” 16Fu drape a e go moro fara na Beer. Dati na a watrabron pe MASRA ben taigi Moses taki: “Kari a folku kon na wan, dan Mi sa gi den watra.” 17Ne Israel singi a singi disi:

“Watrabron, gi yu watra!

Un singi gi en, wan baka a trawan.

18A peti di den kownu ben diki,

di den heihei man fu a folku ben boro,

nanga den kownutiki,

nanga den wakatiki.”

Fu a dreisabana den hari go na Matana. 19Fu Matana den hari go na Nakaliyel èn fu Nakaliyel den hari go na Bamot. 20Fu Bamot den hari go na a dal fu Moab, krosbei fu a Pisgabergi. Fu a moro hei pisi fu a bergi disi yu e si a sabana.

Nomru 21:10-20STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons