Zonder Gods bijstand

Bijbeltekst(en)

36Den man di Moses ben seni fu go luku fa a kondre tan èn di ben meki ala den Israelitisma krutukrutu, fu di den ben panya wan takru nyunsu fu a kondre di den drai kon baka, 37ala den man disi, di ben panya a takru nyunsu fu a kondre, dede. Wan takru siki kiri den na MASRA fesi. 38Fu ala den man di ben go luku fa a kondre tan, na Yosua, a manpikin fu Nun, nanga Kaleb, a manpikin fu Yefune, tan na libi.

39Di Moses taigi den Israelitisma den sani di Gado ben taigi en, den ben e sari srefsrefi. 40A tra dei fu en frukufruku, den ben wani hari go na den bergi. Den taki: “Luku, wi o hari go na presi fu san MASRA ben taki. A tru taki wi sondu.” 41Ma Moses taigi den taki: “Fu sanede un wani du wan sani di MASRA no komanderi un fu du? Un no o man du en. 42Un no go, bika MASRA no de nanga unu. Efu un go den feyanti fu unu o fon unu. 43Bika un o abi fu feti den Amalekitisma nanga den Kananitisma. Den o kiri unu ini a feti. Un ben drai un baka gi MASRA, èn MASRA no sa de nanga unu.” 44Aladi di Moses taigi den, den prefuru fu hari go na den bergi. Ma Moses nanga a kisi fu a ferbontu tan ini a kampu. 45Dan den Amalekitisma nanga den Kananitisma di ben e tan tapu a bergi saka kon èn den fon den. Den yagi den go baka te na Horma.

Nomru 14:36-45STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons