Grote feestvreugde

Bijbeltekst(en)

Den e poti a skotu fu Yerusalem ini Gado anu

27Di den e poti a skotu fu Yerusalem ini Gado anu, den Lefitiman di no ben e libi ini Yerusalem ben mus kon drape. Den ben mus kon singi èn meki poku nanga cimbaal, harp nanga citer, na a fesa pe den ben e poti a skotu ini Gado anu. 28Den singiman di ben mus kon makandra, ben kmoto fu a kontren fu Yerusalem, fu den dorpu fu den Netofatitisma, 29fu Bet-Hagilgal, nanga fu a kontren fu Geba nanga Asmawet; bika den singiman ben bow den eigi dorpu lontu Yerusalem. 30Dan den priester nanga den Lefitiman krin densrefi soleki fa a wèt e taki, den krin a pipel, a skotu nanga den poort.

31Dan mi meki den edeman fu Yuda kren go tapu a skotu, èn mi poti tu bigi singigrupu fu waka tapu a skotu e gi Gado tangi. Wan fu den grupu waka go na let'sei, na a sei fu a Mestpoort. 32Hosaaya nanga afu fu den edeman fu Yuda waka baka a grupu singiman dati; 33sosrefi Asarya, Esra, Mesulam, 34Yehuda, Benyamin, Semaya nanga Yirmeya. 35Dan wantu priester di ben e bro trompet, waka na den baka; a fosi wan ben de Sekarya, a manpikin fu Yonatan, Yonatan ben de a manpikin fu Semaya, Semaya ben de a manpikin fu Matanya, Matanya ben de a manpikin fu Mika, Mika ben de a manpikin fu Sakur, Sakur ben de wan bakapikin fu Asaf. 36Den tra priester di ben waka nanga en ben de: Semaya, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Yuda nanga Hanani. Den alamala ben e prei den instrumenti di David, a man fu Gado, ben komanderi. Esra, a sabiman fu a wèt, ben e waka na den fesi. 37Di den doro na a Bronpoort, den waka langalanga go tapu den trapu fu a foto fu David, na a moro hei pisi fu a skotu. Dan den waka psa na a kownu-oso fu David, te kon doro na a Watrapoort na oostsei. 38A tra singigrupu waka go na a tra sei. Mi, Nehemia, ben waka baka a grupu disi nanga afu fu a pipel. Wi waka tapu a skotu psa a toren di ben abi den onfu te go miti a Bradi Skotu. 39Dan wi waka psa a Efraimpoort, a Owru Poort, a Fisipoort, a Hananeltoren, a Meatoren nanga a Skapupoort. Te fu kba, wi tan tnapu na a Strafumanpoort.

40Dan ala den tu singigrupu go teki presi now ini a oso fu Gado. Misrefi go, nanga afu fu den edeman fu a foto, 41makandra nanga den priester Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elyoenai, Sekarya nanga Hananya, di ben e bro den trompet. 42Moro fara, Maaseya, Semaya, Elasar, Usi, Yokanan, Malkia, Elam nanga Eser. Yisrakya ben e tiri den singiman di ben e singi nanga tranga sten. 43A pipel tyari bun furu ofrandi a dei dati, èn den ben e prisiri, fu di na Gado ben furu den nanga bigi prisiri. Den umasma nanga den pikin srefi ben e prisiri. Bun fara sma ben e yere tak' wan fesa ben de ini Yerusalem.

Nehemia 12:27-43STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons