Nehemia treedt op

Bijbeltekst(en)

4Ma fosi a sani dati ben psa, priester Elyasib, di ben abi a frantwortu abra den maksin fu a oso fu wi Gado, ben seti wan bigi kamra drape gi Tobia, di ben de wan famiri fu en. 5Na ini a kamra dati den ben e poti a graan-ofrandi, a wierook nanga den wrokosani, sosrefi a tin prosenti fu a graan, a win nanga a oleif-oli di den Lefitiman, den singiman nanga den waktiman fu den poort, ben mus kisi. Den spesrutu sani di den priester ben e kisi, ben tan ini a kamra dati tu. 6Di a sani dati psa, mi no ben de ini Yerusalem. Mi ben de ini Babilon na kownu Artaksasta; a ten dati a ben de dritenti-na-tu yari na makti. Ma baka wan pisten mi aksi en primisi fu kon baka. 7Di mi doro baka na ini Yerusalem, mi kon si a bigi ogri di Elyasib du, fu gi Tobia wan kamra tapu a pren fu a oso fu Gado. 8Mi atibron sote tak' mi meki den trowe ala den sani fu Tobia go na doro. 9Dan mi komanderi tak' den mus krin den kamra soleki fa a wèt e taki, èn poti den wrokosani fu a oso fu Gado, a graan-ofrandi nanga a wierook drape baka. 10Mi kon ferstan tu tak' den Lefitiman nanga den singiman, di ben e go na fesi te a pipel ben kon anbegi Masra, ben go prani den eigi gron, fu di a pipel no ben e gi den moro san den ben musu fu kisi. 11Ne mi kari den edeman fu a foto kon makandra, èn mi aksi den nanga atibron, san meki den no e sorgu moro gi a oso fu Gado. Dan mi seni kari den Lefitiman, èn mi poti den fu den du den wroko baka. 12Baka dati, ala den sma fu Yuda bigin tyari a tin prosenti fu den karu, fu den win nanga fu den oleif-oli, go baka na den maksin fu a oso fu Gado. 13Dan mi gi priester Selemya, Sadok, a sabiman fu a wèt, nanga a Lefitiman Pedaya, a frantwortu abra den maksin. Mi poti Hanan, a manpikin fu Sakur, a granpikin fu Matanya, fu yepi den. Fu di den man disi ben de fu fertrow, den ben mus prati ala san a pipel ben e gi, na tapu wan leti fasi gi den Lefitiman. 14Memre mi, mi Gado, èn no fergiti den bun di mi du gi a oso fu Yu, nanga gi den di e anbegi Yu drape.

Nehemia 13:4-14STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons