Betrouwbare dienaren

Bijbeltekst(en)

A agersitori fu a knekti

45“Suma na a koni knekti tapu san en masra kan bow? A de a wan di a poti fu luku den tra knekti fu en, fu gi den nyanyan tapu a yuru di fiti. 46A o bun gi a knekti dati efu te en masra kon baka, a si taki a e du en wroko soleki fa a fiti. 47Fu tru Mi e taigi un taki: A masra sa poti en fu luku ala den sani san a abi. 48Ma efu a knekti na wan takru-ati sma, èn a prakseri taki: ‘A masra fu mi no o kon ete,’ 49dan a bigin fon den tra knekti, èn a go nyan, dringi nanga sopiman, 50dan a masra fu en o kon tapu wan dei di a no ferwakti, èn tapu wan yuru di a no sabi. 51A o meki den kapu en pis'pisi èn poti en pe den hoigriman de. Drape den sa krei èn kaw den tifi.”

Mateus 24:45-51STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons