De toegang tot het koninkrijk

Bijbeltekst(en)

Yesus warskow den sma gi den leriman fu a wèt

1Dan Yesus taigi den man di ben e teki leri fu En, nanga a bigi grupu sma di ben e waka na En baka, taki: 2“Den sabiman fu Gado wèt nanga den Fariseiman abi a wroko fu leri unu a wèt fu Moses. 3Dat' meki un mus du èn un mus hori unsrefi na ala sani san den e taigi unu fu du. Ma un no mus du den sani san den e du. Bika den e leri sma a wèt, ma den srefi no e du san a wèt e taki. 4Den e dwengi sma fu hori den moro hebi pisi fu a wèt, ma den srefi no e broko den ede nanga den. 5Na soso sma ai sani den e du. Luku o bradi den e meki den banti san den e weri nanga den wortu fu Gado na en tapu! Luku o langa den e meki den franya na den krosi! 6Den lobi fu sidon na den moro prenspari presi te den go nyan na sma oso. So tu den e sidon na den moro bun presi ini den kerki. 7Den lobi te sma e gi den lespeki odi na wowoyo, èn te sma e kari den ‘leriman.’ 8Ma un no mus meki sma kari un ‘leriman’, bika un alamala na brada èn un abi wan enkri Leriman nomo. 9Un no mus kari no wan sma dya na grontapu un ‘p'pa’, bika un abi wan enkri P'pa nomo èn dati na Gado di de na heimel. 10Un no mus meki sma kari un ‘fesiman’, bika un abi wan enkri Fesiman nomo èn dati na a Mesias. 11A moro prenspari sma na un mindri, mus dini den trawan. 12Bika a sma di e opo ensrefi, Gado o broko en saka. Èn a sma di e saka ensrefi, Gado o opo en.”

Yesus krutu den hoigriman

13“Un sabiman fu Gado wèt nanga Fariseiman, un mus luku bun! Un hoigriman unu! Un no wani kon ondro a tiri fu Gado, ma dan un e tapu pasi gi den sma di wani kon. 14Un sabiman fu Gado wèt nanga Fariseiman, un mus luku bun! Un hoigriman unu! Unu e puru den oso na a anu fu den uma di masra dede kba, dan un e begi langabere begi fu sma denki taki un bun. Fu dat'ede unu o kisi moro hebi strafu.

15Un sabiman fu Gado wèt nanga Fariseiman, un mus luku bun! Un hoigriman unu! Bika un e waka heri grontapu lontu fu feni wan sma di wani teki a bribi fu unu. Ma te un feni en, un e meki taki a kon tu tron moro ogri leki unsrefi, fu a kan go na hel pe unsrefi o go.

Mateus 23:1-15STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons