U houdt mij aan de hand

Bijbeltekst(en)

Gado e du sani nanga leti

1Wan psalm fu Asaf.

Fu tru, Gado bun gi Israel,

gi den sma di e dini En wawan.

2Ma mi fu mi sei,

pikinso moro dan mi ben kmopo tapu a pasi,

pikinso moro dan den futu fu mi ben grati kmopo.

3Bika mi ben e dyarusu tapu den sma

di no feni en fanowdu fu du Gado wani,

mi ben e dyarusu di mi si taki sani e go bun

nanga den ogri-ati sma.

4Den no sabi san na siki,

den e nyan bun èn den gesontu.

5Den no sabi san na broko-ede,

den problema di tra sma abi,

den no abi.

6Dat' meki a heimemre fu den de fu si

leki wan keti na den neki,

a du di den e du sani nanga tranga

de leki wan krosi na den skin.

7Den fatu sote, taki den ai e suku fu kon na doro,

a ati fu den furu nanga ogri prakseri.

8Den e meki spotu,

èn tapu wan ogri-ati fasi den e taki nanga heimemre

fa den o kwinsi trawan.

9Den e kosi Gado,

èn den e gi sma bigitaki.

10Na dat' meki sma e waka na den baka,

den e dringi den wortu fu den leki watra.

11Den e taki:

“Fa Gado o man sabi san wi e du?

Fa a Moro Hei Gado o man kisi dati fu yere?”

12Iya, na so den ogri-ati sma e taki,

den no abi no wan broko-ede

èn den e kon gudu moro nanga moro.

13Ma mi dati, na fu soso mi hori mi ati krin,

na fu soso mi no du ogri.

14Bika na heri dei Gado e strafu mi,

ala mamanten baka A e fon mi.

15Ma efu mi sa taki leki fa den e taki,

dan a ben o de leki na seri mi e seri a pipel fu Gado.

16Mi broko mi ede fu ferstan a sani disi,

a ben e dangra mi tumsi,

17te leki mi go ini a santa presi fu Gado,

dan mi kon ferstan san o miti den.

18Fu tru, Yu e tyari den waka tapu grati pasi,

Yu e meki den fadon fu den no opo noiti moro.

19Ini wan pingi fu wan ai den e dede gwe,

den no de fu si moro,

den e dede wan takru dede.

20Yu e si den leki noti Masra,

den de leki wan dren

te Yu wiki, wantronso den no de fu si moro.

21Di mi ati ben bita,

di mi ben e nyan mi niri,

22mi ben don,

mi no ben abi ferstan srefsrefi,

leki fa meti no abi ferstan.

23Ma now mi e ferstan taki ala ten mi de na Yu,

taki Yu hori mi na mi let'anu.

24Nanga den rai di Yu e gi mi,

Yu e sori mi fa mi mus waka.

Dan Yu o teki mi tyari gwe nanga glori.

25Boiti Yu mi no abi no wan tra sma na ini heimel,

mi no e angri fu noti tu na grontapu.

26Awinsi a ati fu mi tan tiri,

a skin fu mi pori gwe,

Yu, Gado, na a Trangawan,

Yu na ala san mi abi fu têgo.

27Bika mi sabi taki den di de fara fu Yu,

o lasi den libi.

Yu e puru ala sma na pasi

di no wan waka na Yu baka.

28Ma mi fu mi sei,

a bun gi mi fu tan krosbei fu Gado,

na Masra MASRA na mi kibripresi.

Mi sa ferteri fu ala den sani di Yu du.

Psalm 73:1-28STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons