Surinaams Bijbelgenootschap

Brons in plaats van goud

Bijbeltekst(en)

Kownu Rekabeam fu Yuda

21Rekabeam, a manpikin fu Salomo, ben tron kownu fu Yuda. A ben abi fotenti-na-wan yari di a tron kownu. Tin-na-seibi yari a ben de na makti ini Yerusalem, a foto di MASRA teki na mindri fu ala den lo fu Israel fu sma kon anbegi En. A m'ma fu Rekabeam ben nen Naama, wan uma fu Amon.

22Den sma fu Yuda ben e du sani di no ben bun ini MASRA ai. Nanga den sondu di den ben e du, den ben e wiki a dyarusu fu En moro leki fa den afo fu den ben du. 23Tapu ala pikin bergi nanga ondro ala bon nanga furu wiwiri, den ben e meki presi fu sma tyari ofrandi noso den ben e poti ston nanga postu tnapu gi kruktu gado. 24Yu ben abi man nanga uma ini a kondre srefi di ben e seri den skin na den presi disi. Den ben e du den srefi groskin sani fu den folku di MASRA ben yagi puru gi den sma fu Israel.

25Di kownu Rekabeam ben de feifi yari na makti, kownu Sisak fu Egipte hari kon feti nanga Yerusalem. 26A teki ala den gudu fu a oso fu MASRA nanga di fu a oso fu kownu. Ala sani a teki. A teki den gowtu schild srefi di Salomo ben meki. 27Kownu Rekabeam meki kopro wan na den presi, dan a poti den ondro a frantwortu fu den edeman fu den spesrutu waktiman di ben e hori wakti na den doro fu a kownu-oso. 28Den waktiman disi ben e tyari den ala leisi kon, te kownu ben e go na a oso fu MASRA. Baka dati den ben e go poti den baka ini a kamra fu den spesrutu waktiman.

29Den tra sani di psa ini a libi fu Rekabeam nanga ala den sani di a du, skrifi poti ini a buku fu a historia fu den kownu fu Yuda. 30Dorodoro feti ben de fu Rekabeam nanga Yerobeam. 31Rekabeam dede èn den beri en na den afo fu en ini a foto fu David. En m'ma ben nen Naama, wan uma fu Amon. En manpikin Abiam teki en presi leki kownu.

1 Kownu 14:21-31STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons