Surinaams Bijbelgenootschap

Niet als David

Bijbeltekst(en)

Kownu Abiam fu Yuda

1Di Yerobeam, a manpikin fu Nebat, ben de tin-na-aiti yari na a makti, Abiam tron kownu fu Yuda. 2Abiam ben de dri yari na makti ini Yerusalem. En m'ma ben nen Maaka, wan umapikin fu Abisalom. 3Abiam ben e du den srefi sondu di en p'pa ben du. A no ben e dini MASRA, en Gado, nanga en heri ati, soleki en afo David. 4Ma fu di MASRA, en Gado, ben wani taki wan bakapikin fu David ben mus tan kownu ini Yerusalem, Gado gi en wan manpikin di ben o teki en presi leki kownu. Bika Gado ben wani taki Yerusalem ben mus tan, 5fu di David ben du san bun ini MASRA ai. En heri libi langa a du san MASRA ben komanderi en, boiti ini a tori fu Uria, a Hetitiman. 6A feti fu Rekabeam nanga Yerobeam, ben go doro di Abiam ben de na makti.

7Den tra sani di psa ini a libi fu Abiam nanga ala den sani di a du, skrifi poti ini a buku fu a historia fu den kownu fu Yuda. Abiam nanga Yerobeam feti go doro nanga densrefi. 8Abiam dede èn den beri en ini a foto fu David. En manpikin Asa teki en presi leki kownu.

1 Kownu 15:1-8STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons