Een verzoek aan de koning

Bijbeltekst(en)

Nehemia e kisi primisi fu go na Yerusalem

1Ini a mun Nisan, di kownu Artaksasta ben de tutenti yari na makti, den tyari win gi en. Mi kanti gi en èn mi langa a kan gi en. Ma mi ben e sari, èn na a fosi leisi kownu ben si mi so. 2Dat' meki a aksi mi taki: “Fu sanede yu e luku so sari? Na wan sani mus e dangra yu, bika a no siki yu e siki.” Mi skreki sote. 3Dan mi taigi en taki: “Mi kownu, mi e winsi yu wan langa libi! Mi no man prisiri, fu di a foto pe den afo fu mi beri, broko te na gron èn den bigi doro fu a foto bron.” 4Ne kownu aksi mi taki: “San yu wani dan?” Mi begi a Gado fu heimel, 5dan mi piki kownu taki: “Mi kownu, efu a no o de wan problema gi yu, èn efu yu wani du yu knekti wan bun, dan yu seni mi go na Yuda fu go meki a foto baka, pe den afo fu mi beri.” 6A wefi fu kownu ben sidon na en sei, di a aksi mi taki: “Omeni ten yu o abi fanowdu èn o ten yu o drai kon baka?” Di kownu agri fu seni mi go, mi taigi en oten mi o gwe. 7Ma mi begi en tu taki: “Mi kownu, efu a no o de wan problema gi yu, skrifi wan brifi gi mi fu mi gi den komsarsi fu a kontren na westsei fu Eufratliba, fu den kan meki mi psa go na Yuda. 8Yu o man gi mi wan brifi tu gi Asaf, a edeman fu a busi fu yu, fu a gi mi udu? Bika mi o abi udu fanowdu gi den postu fu den bigi doro fu a fort na a tempel, fu yepi meki a skotu fu a foto, nanga gi a oso pe mi o libi.” Dan fu di Gado ben de nanga mi, kownu gi mi den brifi di mi aksi en. 9Kownu ben meki wantu ofisiri nanga srudati tapu asi, go nanga mi. Dan di un doro na den komsarsi fu a kontren na westsei fu Eufratliba, mi langa den brifi fu kownu gi den. 10Sanbalat fu Horon nanga Tobia, wan Amonitisrafu, kisi bigi atibron di den yere tak' wan sma kon di ben wani yepi den Israelitisma.

Nehemia 2:1-10STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons