Teruggekeerde ballingen

Bijbeltekst(en)

A fasi fa a wakti o koti na a foto

1Di a skotu ben kba meki, èn di mi anga den doro na den poort, den waktiman fu den doro, den singiman nanga den Lefitiman, kisi den wroko. 2Mi poti Yerusalem ondro frantwortu fu mi brada Hanani nanga Hananya, a edeman fu a fort. Hananya ben de fu fertrow èn a ben e lespeki Gado moro furu trawan. 3Mi taigi den taki: “Den bigi doro fu Yerusalem mus opo te a son e bigin faya fosi. Den mus tapu baka èn den doro mus sroto fosi a son saka. Un seti en so tak' den sma fu Yerusalem srefi e koti a wakti gi den foto; sowan fu den na difrenti presi na a skotu, trawan na a skotu abra den eigi oso.”

Den Dyusma di ben drai kon baka nanga Serubabel

4A foto Yerusalem ben bigi, opo presi ben lai, ma pikinso sma nomo ben e libi drape; wanwan oso ben de ini a foto. 5Dan fu di Gado ben poti en tapu mi ati, mi meki den heihei sma, den tiriman fu a foto nanga a pipel, kon na wan fu skrifi den nen ini lantibuku. Ne mi kon feni a lantibuku fu den fosi sma di ben kmoto fu Babel kon na Yerusalem. Na disi ben skrifi ini a buku: 6Disi na den sma di ben kmoto na Babel, pe kownu Nebukadnesar ben tyari den go leki strafuman. Den drai kon baka na Yerusalem nanga Yuda, èn iniwan fu den go libi baka ini a foto pe a ben kmoto. 7Den ben drai kon baka ondro a tiri fu Serubabel, Yesua, Nekemya, Asarya, Raamya, Nakamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nekum nanga Baana.

Disi na den nen fu den famiri èn nanga omeni mansma den ben de:

Nehemia 7:1-7STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons