Het is het hart dat telt

Bijbeltekst(en)

Den gwenti fu den Fariseiman

1Baka dati wantu Fariseiman nanga sabiman fu Gado wèt kmoto fu Yerusalem kon na Yesus. Dan den aksi En taki: 2“Fu sanede den man fu Yu no e du san den bigisma fu unu leri unu? 3Bika den no e wasi den anu fosi den nyan.” Yesus piki den taki: “Ma fu sanede unu e poti a wèt fu Gado na wan sei fu du san den bigisma fu unu leri unu? 4Bika Gado taki: ‘Un mus lespeki un m'ma nanga un p'pa.’ Moro fara A taki: ‘A sma di fluku en m'ma noso en p'pa, mus dede.’ 5Ma unu e taki tak' efu wan sma taigi en m'ma nanga en p'pa taki: ‘Mi gi Gado ala sani san un ben kan kisi fu mi,’ dan a no abi fu lespeki den moro. 6So unu no e teri a wortu fu Gado moro, fu du san den bigisma fu unu ben leri unu. 7Un hoigriman unu! Yesaya ben abi leti di a taki fu unu taki:

8A folku disi e gi Mi grani nanga den mofo,

ma den no lobi Mi srefsrefi.

9Na fu soso den e anbegi Mi,

bika den e leri den sma sani san libisma srefi meki.”

A sani di e meki wan sma doti ini Gado ai

10Yesus kari ala den sma kon krosbei, dan A taigi den taki: “Arki Mi èn ferstan bun san Mi e taigi unu. 11A no san wan sma e nyan, ma na san a sma e taki, e meki taki a no krin ini Gado ai.”

12Dan den man di ben e teki leri fu Yesus kon taigi En taki: “Yu sabi taki den Fariseiman mandi di den yere san Yu taki?” 13Yesus piki den taki: “Mi P'pa di de na heimel sa hari ala sani puru di A no ben prani. 14Un libi den. Den de leki breniman di wani tyari tra breniman waka. Ma efu wan breniman e tyari wan tra breniman waka, den ala tu o fadon ini wan olo.” 15Ne Petrus aksi Yesus taki: “Taigi unu san a agersitori disi wani taki.” 16Dan Yesus piki en taki: “Na ferstan un no man ferstan den sani ete di Mi e taki? 17Un no man ferstan taki ala sani san wan sma e nyan, e go na ini en bere, dan a e kmoto baka pe a mus kmoto? 18Ma den sani san wan sma e taki, e kmoto ini en ati, èn na dati e meki taki a no krin ini Gado ai. 19Bika den sani san e kmoto ini a ati fu wan sma na takru prakseri, kiri, huru, takru lostu, fufuru, lei gi trawan, nanga taki takru fu trawan. 20Dati na den sani di e meki taki wan sma no krin ini Gado ai. Ma fu nyan sondro taki yu wasi yu anu fosi, no e meki taki wan sma no krin ini Gado ai.”

Mateus 15:1-20STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons