Surinaams Bijbelgenootschap

Voorouders

Bijbeltekst(en)

Den afo fu Yesus Kristus

1Disi na den afo fu Yesus Kristus. Yesus ben de wan bakapikin fu David, nanga fu Abraham.

2Abraham ben de a p'pa fu Isak, Isak ben de a p'pa fu Yakob èn Yakob ben de a p'pa fu Yuda nanga den brada fu en. 3Nanga Tamar Yuda kisi Peres nanga Serak. Peres ben de a p'pa fu Hesron èn Hesron ben de a p'pa fu Aram. 4Aram ben de a p'pa fu Aminadab, Aminadab ben de a p'pa fu Nakson èn Nakson ben de a p'pa fu Salmon. 5Nanga Rakab Salmon kisi Boas. Nanga Ruth Boas kisi Obed èn Obed ben de a p'pa fu Isai. 6Isai ben de a p'pa fu kownu David.

David kisi Salomo nanga a frow fu Uria. 7Salomo ben de a p'pa fu Rekabeam, Rekabeam ben de a p'pa fu Abia èn Abia ben de a p'pa fu Asa. 8Asa ben de a p'pa fu Yosafat, Yosafat ben de a p'pa fu Yoram èn Yoram ben de a p'pa fu Usia. 9Usia ben de a p'pa fu Yotam, Yotam ben de a p'pa fu Akas èn Akas ben de a p'pa fu Hiskia. 10Hiskia ben de a p'pa fu Manase, Manase ben de a p'pa fu Amon èn Amon ben de a p'pa fu Yosia. 11Yosia ben de a p'pa fu Yekonya nanga den brada fu en.

Ini a ten dati srudati fu Babiloniakondre ben teki a kondre fu den Dyusma abra, dan den tyari den Dyusma nanga tranga gwe na Babiloniakondre.

12Baka di den tyari den gwe, Yekonya kisi Sealtiyel èn Sealtiyel ben kisi Serubabel. 13Serubabel ben de a p'pa fu Abihud, Abihud ben de a p'pa fu Elyakim èn Elyakim ben de a p'pa fu Asor. 14Asor ben de a p'pa fu Sadok, Sadok ben de a p'pa fu Akim èn Akim ben de a p'pa fu Elihud. 15Elihud ben de a p'pa fu Eleasar, Eleasar ben de a p'pa fu Matan èn Matan ben de a p'pa fu Yakob. 16Yakob ben de a p'pa fu Yosef èn Yosef ben de a masra fu Maria. Maria ben de a m'ma fu Yesus, di den sma e kari Kristus.

17So wi e teri tin-na-fo afo fu Abraham kon miti David, nanga tin-na-fo afo fu David kon miti a ten di den feyanti fu den Dyusma ben tyari den gwe na Babiloniakondre. Dan fu a ten di den Dyusma ben de ini Babiloniakondre, kon miti a ten di a Mesias gebore, wi e teri tin-na-fo afo tu.

Mateus 1:1-17STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons