Dansen voor de HEER

Bijbeltekst(en)

12Dan kownu David kisi fu yere tak' MASRA blesi Obed-Edom nanga ala sma fu en oso nanga ala san a ben abi fu a santa kisi ede. Ne David go teki a santa kisi fu Gado puru na ini a oso fu Obed-Edom. Nanga bigi prisiri den tyari a santa kisi go na ini a foto fu David. 13Ala leisi te den man di ben e tyari a santa kisi fu MASRA ben naki siksi futu, David ben e tyari wan ofrandi fu wan bulu nanga wan yongu fatu kaw. 14David ben weri soso wan efod èn a ben e dansi nanga en heri ati gi MASRA. 15David nanga ala den Israelitisma ben e meki babari èn den ben e bro na tapu tutu di den e tyari a santa kisi fu MASRA kon. 16Di den doro nanga a santa kisi fu MASRA na a foto fu David, Mikal, a umapikin fu Saul, luku na a fensre. Di a si fa kownu David ben e dyompo èn dansi gi MASRA, a ben si David fu noti. 17Baka di den tyari a santa kisi fu MASRA kon, den poti en tapu en presi ini a tenti di David ben meki den span gi en. Dan David bron meti leki ofrandi èn a tyari freide-ofrandi gi MASRA. 18Di David ben kba tyari den ofrandi a blesi a pipel ini a nen fu MASRA fu ala sani. 19Dan a gi a heri pipel, ini wan fu den Israelitisma di ben drape, man nanga uma, wan brede, wan pisi meti nanga wan rosenkuku. Baka dati den alamala go na den oso. 20Di David drai go na oso fu go taki den ososma fu en odi, Mikal, a umapikin fu Saul, waka miti en dan a taigi en taki: “A no spotu grani a kownu fu Israel kisi tide! Leki wan lawman di no abi syen yu meki den umasrafu fu den knekti fu yu si a skin fu yu!” 21Ma David piki en taki: “Na gi MASRA mi dansi, na gi MASRA di poti mi leki kownu fu a pipel fu MASRA, abra Israel. A teki mi èn a poti yu p'pa nanga en heri famiri na wan sei. 22Awinsi mi saka misrefi moro leki san mi du kba, awinsi mi saka misrefi ini mi eigi ai, ete mi sa abi grani na den umasrafu di yu e taki.” 23Mikal, a umapikin fu Saul, no meki no wan pikin te leki a dede.

2 Samuel 6:12-23STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons