De Davidsburcht

Bijbeltekst(en)

David e teki Yerusalem abra

6Dan kownu David nanga den man fu en hari go na a foto Yerusalem fu go feti nanga den Yebusitisma di ben e libi drape. Ma den Yebusitisma taigi David taki: “Dyaso na inisei yu no o doro! Brenisma nanga lansma srefi o man tapu yu fu yu no kon. David no o man kon na inisei.” 7Ma David teki a tranga foto tapu Sion abra, a presi di den e kari now: a foto fu David. 8David ben taigi den man fu en taki: “A sma di wan wini den Yebusitisma, mus psa na a olo pe a watra e go ini a foto. Mi no lobi brenisma nanga lansma srefsrefi.” Na drape a odo kmoto di e taki: Brenisma nanga lansma no e kon ini a oso.

9Dan David go libi ini a tranga foto èn a kari en: Foto fu David. A meki den bow wan skotu di ben waka fu a Milo go te na a kownu-oso. 10A makti fu David ben e kon bigi moro nanga moro, fu di MASRA, a Gado fu ala sani, ben de nanga en. 11Dan kownu Hiram fu Tyrus seni wantu spesrutu boskopuman fu en go na David. Den ben tyari sedre-udu gi en, temreman nanga man di ben sabi fu wroko nanga ston. Den ben mus bow wan kownu-oso gi David. 12Dan David kon ferstan tak' na MASRA ben poti en leki kownu fu Israel èn tak' na En ben meki a tron wan bigi kownu fu En pipel Israel ede.

13Baka di David kmoto fu Hebron go libi na Yerusalem, a teki uma fu drape libi tu. Ma a no alamala fu den ben abi ala leti leki wan trow-uma. Den uma disi ben kisi moro manpikin nanga umapikin gi David. 14Disi na den nen fu den manpikin fu en di gebore na Yerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, 15Yibkar, Elisua, Nefeg, Yafia, 16Elisama, Elyada nanga Elifelet.

2 Samuel 5:6-16STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons