Heer van de doorbraak

Bijbeltekst(en)

Den feti nanga den Filistijnsma

17Di den Filistijnsma yere tak' den Israelitisma salfu David leki kownu fu heri Israel, den hari kon nanga a heri legre fu den fu grabu David. Ma di David kisi dati fu yere a go na a tranga kibripresi ini den bergi. 18Di den Filistijnsrudati ben panya densrefi ini a Refaimdal, 19David aksi MASRA taki: “Mi sa go feti nanga den Filistijnsrudati? Yu sa gi den abra na ini mi makti?” MASRA piki David taki: “Yu kan hari go, bika Mi o gi den abra na ini yu makti. Yu no abi fu frede.” 20Dan David go na Baal-Perasim. Drape a wini den Filistijnsrudati dan a taki: “MASRA broko psa gi mi na ini a legre fu mi feyanti leki fa watra e broko psa sani.” Na dat' meki den e kari a presi dati Baal-Perasim. 21Den Filistijnsrudati ben libi srefi den popki fu den na baka di den ben e anbegi leki gado. Dan David nanga den man fu en teki den tyari gwe.

22Ma den Filistijnsrudati ben fu kon feti ete wan leisi èn den ben panya densrefi baka na ini a Refaimdal. 23Dan David go suku rai baka na MASRA, èn MASRA piki en taki: “No go langalanga na den tapu. Ma un lontu go te na den moerbeibon, dan un broko go na den tapu fu bakasei. 24A srefi momenti te un yere leki wan legre e psa abra den bon, un mus broko go na den tapu bika MASRA e hari go na un fesi fu wini a legre fu den Filistijnsma.” 25David du san MASRA komanderi en, èn a wini den Filistijnsrudati fu Geba go te na Geser.

2 Samuel 5:17-25STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons