Het nieuwe Jeruzalem

Bijbeltekst(en)

A nyun Yerusalem

9Dan wan engel kon na mi. A ben de wan fu den seibi engel di ben abi den seibi skarki san ben furu nanga den seibi strafu. A taki: “Kon. Mi o sori yu a trowmisi, a uma fu a Lam.” 10Dan a Yeye fu Gado kon na mi tapu, èn a engel tyari mi go na tapu wan bigi hei bergi. Dan a sori mi a santa foto Yerusalem di ben e saka kmopo na heimel pe Gado de. 11A glori fu Gado ben de ini en, èn a ben brenki leki wan bun diri ston, neleki wan dyamanti san e koti faya. 12A foto ben abi wan bun hei skotu lontu en. A skotu ben abi twarfu doro, èn na fesi iniwan fu den doro wan engel ben tnapu. Na tapu iniwan fu den doro, a nen fu wan fu den twarfu lo fu a folku Israel ben skrifi. 13Na a oostsei dri doro ben de, sosrefi na a noordsei, a zuidsei nanga a westsei fu a skotu. 14A skotu fu a foto ben bow tapu twarfu fundamenti. Na tapu iniwan fu den fundamenti, a nen fu wan fu den twarfu boskopuman fu a Lam ben skrifi. 15A engel di ben taki nanga mi, ben abi wan gowtu doitiki fu marki a foto, a skotu, nanga den doro fu en. 16A foto ben fokanti. Ala den fo sei ben langa a srefi. Dan a engel marki a foto nanga a doitiki. Iniwan sei fu a foto ben langa tu dusun nanga fo hondro kilometer. A foto ben langa, a ben bradi, èn a ben hei a srefi. 17Baka dati a engel marki o hei a skotu de. A marki en soleki fa libisma e marki sani. A skotu ben hei siksitenti-na-siksi meter. 18A skotu ben meki fu dyamanti, èn ala sani fu a foto ben meki fu lala gowtu san ben krin leki grasi. 19Den ben moimoi den fundamenti fu a skotu nanga ala sortu diri ston: a fosi wan nanga dyamanti, a di fu tu nanga lasurston, a di fu dri nanga robijn, a di fu fo nanga smaragd, 20a di fu feifi nanga sardoniks, a di fu siksi nanga sardiyus, a di fu seibi nanga topas, a di fu aiti nanga beril, a di fu neigi nanga krisolit, a di fu tin nanga krisopas, a di fu erfu nanga safir, èn a di fu twarfu nanga ametist. 21Den twarfu doro ben de twarfu parelkrara. Iniwan fu den doro ben meki fu wan enkri parelkrara. Den strati fu a foto ben meki fu lala gowtu san ben krin leki grasi. Yu ben kan luku psa ini en. 22Mi no ben si wan kerki ini a foto, bika Masra Gado di abi Ala Makti, nanga a Lam, den na a tempel fu en. 23A foto no abi a faya fu son nanga munkenki fanowdu, bika a glori fu Gado e krin a heri foto, èn a lampu fu a foto na a Lam. 24Ala den folku o libi na ini a faya san e brenki kmopo fu a foto, èn ala den kownu fu grontapu sa tyari den gudu fu den go ini a foto. 25Fu di neti no o de moro, den doro fu a foto o tan opo a heri dei. 26Den o tyari ala den moi sani nanga den gudu fu den folku go ini a foto. 27Ma noti san no krin ini Gado ai o go ini a foto, èn no wan sma di e du ala sortu groskin sani èn di e lei. Soso den sma di nen skrifi ini a buku fu libi fu a Lam o go na ini.

Kon na krin 21:9-27STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons