Herstel

Bijbeltekst(en)

Samuel e tiri den Israelitisma

2A santa kisi tan wan heri pisten ini Kiryat-Yearim, wan tutenti yari so. Ini a ten dati ala den Israelitisma ben e krei den nowtu gi MASRA. 3Ne Samuel taigi den taki: “Efu un wani drai kon trutru baka na MASRA, un mus puru ala gado fu tra folku nanga den Astarte na un mindri. Un gi unsrefi abra na MASRA èn un dini En wawan. Dan A sa ferlusu unu fu a makti fu den Filistijnsma.” 4So den Israelitisma puru ala den Baal nanga Astarte na den mindri, èn den bigin dini MASRA wawan. 5Dan Samuel taigi den taki: “Un alamala mus kon na Mispa. Drape mi o begi MASRA gi unu.” 6Di den kon makandra na Mispa, den teki watra fu wan peti dan den kanti en na gron leki wan ofrandi gi MASRA. Den sma faste a dei dati tu, èn den taki: “MASRA wi sondu, wi du san Yu no wani.” Drape na Mispa Samuel tron a tiriman fu den Israelitisma.

7Di den Filistijnsma yere dati den Israelitisma ben de makandra na Mispa, den tiriman fu den Filistijnsma hari go drape fu go feti nanga den. Di den Israelitisma yere a sani dati den bigin frede gi den Filistijnsma. 8Den taigi Samuel taki: “No tapu! Ma tan begi MASRA, a Gado fu wi, gi wi, fu A ferlusu wi fu a makti fu den Filistijnsma.” 9Ne Samuel teki wan yongu skapu di ben e dringi bobimerki ete, dan a bron en her'heri leki wan ofrandi gi MASRA. Di a begi MASRA fu yepi den Israelitisma, MASRA piki en. 10Ma di Samuel ben e tyari a ofrandi ete, den Filistijnsma ben e kon kba fu feti nanga den Israelitisma. Ne MASRA meki a dondru bari so tranga tak' den Filistijnsma bruya, èn den lasi a feti nanga den Israelitisma. 11Den srudati fu Israel kmoto fu Mispa èn den saka go baka den Filistijnsrudati te ini a birti fu Bet-Kar. Den kiri furu fu den Filistijnsrudati tapu pasi. 12Baka dati Samuel teki wan bigi ston, a poti en tnapu mindri den foto Mispa nanga Sen, dan a kari en Eben-Haeser. A taki: “Te so fara MASRA yepi wi.” 13Na a fasi dati den Israelitisma broko den Filistijnsma saka èn den Filistijnsma no ben e broko kon ini Israel moro. MASRA ben e tapu den solanga leki di Samuel ben de na libi. 14Ala den foto di den Filistijnsma ben teki fu den Israelitisma, fu Ekron te kon miti Gat, ben kon baka ondro a tiri fu Israel. Srefi den gron lontu den foto dati den Israelitisma puru na den anu. Freide ben de tu mindri Israel nanga den Amoritisma.

15Samuel tan krutubakra fu Israel te leki a dede. 16Ala yari a ben e go na Betel, Gilgal nanga Mispa. Na ini iniwan fu den presi dati a ben e seti sani poti leki fa den mus de. 17Te a ben kba a ben e drai go baka na Rama, bika drape en oso ben de. Èn fu drape a ben e tiri Israel. Na drape a ben bow wan altari gi MASRA tu.

1 Samuel 7:2-17STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons