Vruchtbare tijden

Bijbeltekst(en)

13A pisten dati den sma fu Bet-Semes ben e koti tarwe ini den dal mindri den bergi. Di den opo den ede, den si a santa kisi èn den ben breiti fu si en. 14Den kaw hari a wagi go na a gron fu Yosua, wan man fu Bet-Semes. Dan den tan tnapu drape sei wan bigi ston. Dan den sma naki a wagi broko èn den priti a udu meki udufaya. Dan den srakti den kaw èn bron den leki wan ofrandi gi MASRA. 15Den Lefitiman ben puru a santa kisi fu MASRA nanga a pikin kisi nanga den gowtu sani tapu a wagi èn den ben poti den tapu a bigi ston. Tapu a dei dati den sma fu Bet-Semes bron meti èn den srakti meti leki ofrandi gi MASRA. 16Di den feifi tiriman fu den Filistijnsma si san psa, den drai a srefi dei go baka na Ekron. 17Den Filistijnsma ben poti feifi gowtu butsweri leki paiman gi MASRA: wan gi Asdod, wan gi Gaza, wan gi Askelon, wan gi Gat nanga wan gi Ekron. 18Ma den gowtu moismoisi ben furu leki ala den foto fu den Filistijnsma, di den feifi tiriman ben e tiri. Dati ben de den bigi tranga foto te nanga den dorpu tu. A bigi ston tapu a dyari fu Yosua fu Bet-Semes, pe den Lefitiman ben poti a santa kisi fu MASRA, de drape te tide leki wan kotoigi fu den sani disi di psa drape.

19Ma dan MASRA kiri furu fu den sma fu Bet-Semes, fu di den ben luku a santa kisi fu En. A kiri seibitenti sma. Èn a folku ben e sari fu di MASRA kiri someni fu den. 20Dan den sma fu Bet-Semes aksi taki: “Suma kan tnapu fesi MASRA, a santa Gado disi? A santa kisi mus gwe fu dyaso, ma na suma wi o seni en go?” 21Ne den seni boskopuman go na den sma fu Kiryat-Yearim, fu go taigi den taki: “Den Filistijnsma tyari a santa kisi fu MASRA kon baka. Un saka kon teki en, dan un tyari en gwe.”

1Den sma fu Kiryat-Yearim kon èn den teki a santa kisi fu MASRA tyari gwe. Den tyari en go poti ini a oso fu Abinadab di ben de tapu wan pikin bergi. Baka dati den salfu Elasar, a manpikin fu Abinadab, fu teki a frantwortu fu a santa kisi na en tapu.
1 Samuel 6:13-7:1STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons