Surinaams Bijbelgenootschap

Baal neergeslagen

Bijbeltekst(en)

18Baka dati Yehu meki ala den sma fu Samaria kon na wan, dan a taigi den taki: “Kownu Akab no ben dini Baal leki fa a musu. Yehu sa dini en moro bun. 19Un kari ala den profeiti fu Baal, ala den sma di e dini en, nanga ala den priester fu en fu kon na mi. No wan no mus mankeri, bika mi wan hori wan bigi ofrandifesa gi Baal. A sma di no kon, o lasi en libi.” Ma nanga a triki dati, Yehu ben wani puru ala den sma na pasi di ben e dini Baal. 20Yehu tak' moro fara taki: “Un hori wan spesrutu dei gi Baal.” So den du dati tu. 21Dan Yehu seni boskopuman go ini heri Israel fu go kari ala den sma di ben e dini Baal èn no wan no tan na baka. Den kon na a tempel fu Baal, èn a tempel ben furu fu a wan sei go na a tra sei. 22Dan Yehu taigi a edeman fu a krosimaksin taki: “Gi iniwan fu den sma di e dini Baal wan dyakti.” So a man gi iniwan fu den wan dyakti. 23Di dati psa, Yehu nanga Yonadab, a manpikin fu Rekab, go na a tempel fu Baal dan a taigi den knekti fu en taki: “Un go luku fin'fini èn un sorgu tak' no wan sma di e dini MASRA de dyaso, ma soso sma di e dini Baal.” 24Dan Yehu nanga Yonadab go inisei fu srakti meti èn fu bron den leki ofrandi. Ma Yehu ben poti aititenti man tnapu klar'klari na dorosei, di a ben taigi taki: “Mi e gi den sma dati abra ini unu anu. A sma di meki wan fu den lowe, o pai nanga en eigi libi.” 25Fa Yehu kba bron a meti leki ofrandi, na so a taigi den waktiman nanga den ofisiri taki: “Un go inisei go kiri den. No wan fu den mus lowe.” Ne den man go kiri den alamala. Dan den waktiman nanga den ofisiri fringi den dedeskin go na dorosei. Baka dati den go ini a inisei kamra fu a tempel fu Baal. 26Den tyari ala den ston di den sma ben poti tnapu spesrutu gi Baal ini a tempel kon na doro, dan den bron den. 27Baka dati den naki a ston broko di sma ben poti tnapu spesrutu gi Baal. A heri tempel fu Baal den naki broko tu, dan den meki a tron wan kumakoisi gi ala sma, te leki a dei fu tide.

28Na so Yehu tyari wan kba kon na a dini fu Baal ini Israel. 29Ma a tan du den sondu di Yerobeam, a manpikin fu Nebat, ben meki Israel e du. A libi den gowtu bulu ini Betel nanga Dan. 30Dan MASRA taigi Yehu taki: “Yu du bun, yu du san bun ini Mi ai. Yu du ala sani nanga a famiri fu Akab san Mi ben wani. Fu dat' ede yu pikin, granpikin nanga afopikin, o teki yu presi leki kownu fu Israel.” 31Ma Yehu no ben e hori ensrefi nanga en heri ati na a wèt fu MASRA, a Gado fu Israel. A tan du den sondu di Yerobeam, a manpikin fu Nebat, ben meki Israel e du.

32A pisten dati MASRA ben bigin meki Israel kon moro pikin. Kownu Hasael fu Aram, ben wini den Israelitisma èn teki a heri kontren abra 33na oostsei fu a Yordanliba. Dati na a kontren fu Gilead, a kontren fu a lo fu Gad, a kontren fu a lo fu Ruben nanga di fu Manase, bigin fu Arower na a Arnonkriki. Boiti Gilead Hasael teki Basan abra tu.

34Den tra sani di psa ini a libi fu Yehu, ala den sani di a du nanga den feti di a wini, skrifi poti ini a buku fu a historia fu den kownu fu Israel. 35Yehu dede èn den beri en ini Samaria. En manpikin Yoakas teki en presi leki kownu. 36Yehu tiri Israel tutenti-na-aiti yari. A ben e libi ini Samaria.

2 Kownu 10:18-36STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons