Surinaams Bijbelgenootschap

Herstelwerkzaamheden

Bijbeltekst(en)

10Te den ben si tak' furu moni ben de ini a kisi, den ben e meki a sekretarsi fu kownu nanga a granpriester kon. Den man disi ben e poti a moni ini saka dan den ben e teri en. 11Baka te den skrifi omeni ben de, den ben e langa a moni gi den fesiman di ben abi a frantwortu fu a wroko na a oso fu MASRA. Dan den man dati ben e pai den temreman, den man di ben e bow, 12den mesreman nanga den man di ben e koti ston. Den ben e bai udu tu, ston di ben koti na fesi kba, nanga ala tra sani di ben de fanowdu fu meki den broko pisi na a oso fu MASRA. 13Nanga a moni di den sma ben e tyari kon na a oso fu MASRA, den no ben e bai solfru skotriki, nefi, beki, trompet, noso gowtu nanga solfru sani di ben de fanowdu gi a oso fu MASRA. 14A moni ben e go soso na den fesiman fu ben meki den broko pisi na a oso fu MASRA. 15Den fesiman di ben e kisi a moni ben de fu fertrow. Fu dat'ede den no ben abi fu gi frantwortu fu san den ben e du nanga a moni. 16Ma a moni di den sma ben mus tyari leki ofrandi fu kisi pardon fu den sondu nanga a moni di sma ben mus gi leki ofrandi fu kon krin fu wan sondu di den ben du, no ben e kon ini a oso fu MASRA. A moni dati ben de fu den priester.

17A srefi ten dati, kownu Hasael fu Aram, go feti nanga a foto Gat, èn a teki a foto abra. Baka dati Hasael bigin meki ensrefi klari fu go feti nanga Yerusalem. 18Dan kownu Yoas fu Yuda teki ala den sani di den tra fosi kownu, Yosafat, Yoram nanga Akasya ben poti aparti gi Gado. A teki den sani tu di ensrefi ben poti aparti gi Gado nanga ala a gowtu di ben de ini den kamra fu a oso fu MASRA nanga di fu a kownu-oso dan a seni en go gi Hasael, a kownu fu Aram. Dan Hasael drai gwe libi Yerusalem.

19Den tra sani di psa ini a libi fu Yoas nanga ala den sani di a du, skrifi poti ini a buku fu a historia fu den kownu fu Yuda. 20Dan den knekti fu Yoas meki mofo fu kiri en. Den kiri en ini Bet-Milo, na a pasi di e go na Sila. 21Den knekti fu en di kiri en ben de: Yosabad, a manpikin fu Simat, nanga Yosabad, a manpikin fu Somer. Den beri Yoas na den afo fu en ini a foto fu David. En manpikin Amasya teki en presi leki kownu.

2 Kownu 12:10-22STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons