Onschuldig bloed

Bijbeltekst(en)

Gado o strafu den Dyusma

29“Un sabiman fu Gado wèt nanga Fariseiman, un mus luku bun! Un hoigriman unu! Bika un e meki moi grebi fu memre den profeiti nanga den sma di ben libi bun ini Gado ai. 30Dan un e taki: ‘Efu na unu ben libi ini a ten fu den afo fu unu, un no ben o yepi den fu kiri den profeiti.’ 31Ma nanga dati unu srefi e kotoigi taki unu na bakapikin fu den sma di kiri den profeiti. 32Go doro dan fu klari a wroko di den afo fu unu ben bigin. 33Un sneki unu! Un takru sneki unu! Fa un kan prakseri taki Gado no o krutu unu fu go na hel?

34Un yere. Mi o seni profeiti gi unu, nanga koniman nanga trawan di o leri unu Gadowortu. Un o kiri sonwan fu den, èn trawan un o spikri na wan kroisi. Trawan baka un o wipi ini den kerki fu unu, èn un o go fu a wan foto na a trawan fu du den ogri. 35Dan so Gado o meki unu pai fu a brudu di fadon na gron fu ala den bun sma, bigin fu a bun man Abel, kon te na Sakarias, a manpikin fu Berekya, di den kiri mindri a altari nanga a santa presi fu a oso fu Gado. 36Fu tru Mi e taigi un taki: Den sma fu a ten disi o pai fu ala den sani disi.”

Yesus firi sari gi den sma fu Yerusalem

37Dan Yesus taki: “Tye, Yerusalem, Yerusalem, yu di e kiri den profeiti èn di e ston den sma kiri di Gado seni kon na yu! Mi kari den pikin fu yu someni leisi fu kon na Mi, soleki fa wan m'mafowru e kari en pikin kon ondro en frei. Ma un no ben wani. 38Luku, a oso fu unu o tan leigileigi na baka. 39Bika Mi e taigi un taki: Un no o si Mi moro te leki a dei di un taki: A Man di e kon ini a nen fu MASRA na wan blesi sma.”

Mateus 23:29-39STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons