De tijd is nabij

Bijbeltekst(en)

San Yesus sori Yohanes èn san A taigi en

1Gado sori Yesus Kristus den kibrisani san musu psa her'esi, fu A kan tyari den sani disi kon na krin gi den knekti fu En. Dan Yesus seni En engel fu go sori En knekti Yohanes den sani disi. 2Yohanes skrifi ala sani san a si, a boskopu san kmopo fu Gado, nanga ala sani san Yesus Kristus taki.

3A sma di e leisi a boskopu disi fu Gado gi trawan, na wan blesi sma. Èn den sma di e yere a boskopu èn di e hori densrefi na san skrifi, na blesi sma tu. Bika a ten de krosbei.

4Mi Yohanes e skrifi den seibi gemeente na ini Asia. Mi e winsi unu a bun-ati nanga a freide fu Gado di de, di ben de, èn di sa kon èn fu den seibi Yeye di de na fesi En kownusturu, 5èn fu Yesus Kristus, a kotoigi di no e lei, a fosi wan di opo baka na dede nanga a Basi fu ala kownu na grontapu. A lobi wi èn A ferlusu wi, A puru wi na ini wi sondu nanga En brudu. 6A meki wi tron wan folku di abi Gado leki den Kownu èn A meki wi tron priester fu Gado En P'pa. Na En mus kisi grani nanga makti fu têgo èn ala ten! Amen.

7Luku, A e kon nanga den wolku èn ala sma sa si En, srefi den wan di ben dyuku En na En seibere. Èn ala folku na grontapu sa bari krei te den si En. Iya, amen!

8“Mi na a Alfa nanga a Omega.” Na so Masra Gado e taki, di de, di ben de, èn di sa kon. Na En abi ala makti.

Kon na krin 1:1-8STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.7
Volg ons