Een stem als een bazuin

Bijbeltekst(en)

San Yohanes si na Patmos

9Mi, Yohanes, na wan bribisma leki unu, èn sma e pina mi leki fa den e pina unu. Mi srefi abi Gado leki mi Kownu, èn mi e hori doro leki unu, fu di un de wan ini Yesus. Den poti mi tapu a eilanti Patmos fu di mi ben tyari a wortu fu Gado, èn fu di mi ben kotoigi fu Yesus. 10Tapu a dei fu Masra, a Yeye fu Gado ben de na mi tapu. Dan mi yere wan tranga sten na mi baka, leki a babari fu wan tutu. 11A sten taki: “Skrifi ini wan buku san yu e si, dan yu seni en go na den seibi gemeente di de ini den foto Efese, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardes, Filadelfia, nanga Laodisea.” 12Di mi drai luku fu si suma e taki nanga mi, mi si seibi gowtu tiki di hori olilampu. 13Na mindri den tiki mi si wan Sma. A Sma ben gersi wan mansma. A ben weri wan langa krosi di ben de te na En futu, èn A ben tai wan gowtu banti na En borsu. 14En edewiwiri ben weti leki katun, a ben weti srefsrefi. Den ai fu En ben de leki faya. 15En futu ben e brenki leki kopro di sma e faya na ini wan onfu, èn En sten ben de leki a babari fu wan bigi sula. 16A ben abi seibi stari ini En let'anu, èn wan deigri san ben srapu na ala tu sei ben e kmopo na ini En mofo. A fesi fu En ben e brenki leki a son na mindri dei. 17Di mi si En, mi trowe misrefi na gron na En futu, dan mi tan didon leki mi dede. Ma A poti En let'anu na mi tapu dan A taki: “No frede. Mi na a Fosiwan nanga a Kriboiwan. 18Mi na a Wan di e libi. Mi ben dede, ma luku, now Mi e libi fu têgo. Mi abi den sroto fu Dede nanga Dedekondre. 19Yu mus skrifi den sani san yu ben si, den sani san e psa now, nanga den sani san o psa bakaten. 20Mi o taigi yu san den kibritori wani taki, a wan fu den seibi stari san yu si na ini Mi let'anu, nanga a wan fu den seibi gowtu tiki di hori den olilampu: Den seibi stari na den seibi engel fu den seibi gemeente. Den seibi gowtu tiki na den seibi gemeente.”

Kon na krin 1:9-20STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons