Liefde met haat beantwoord

Bijbeltekst(en)

Wan begi na ini nowtu

1Gi a tiriman fu a singigrupu fu a tempel. Fu David. Wan Psalm.

Tye Gado, Yu di mi e prijse,

no tan tiri!

2Bika ogri-ati sma nanga bedrigiman e taki na mi tapu,

den e taki wan lo lei fu mi.

3A de fu yere ini den sani di den e taki

taki den no lobi mi srefsrefi,

den e feti mi sondro taki mi du den wan sani.

4Den e piki a lobi fu mi nanga feyantifasi,

ma mi e tan begi.

5Den e pai a bun fu mi nanga ogri,

mi e sori den lobi, ma den no man si mi na ai.

6“Meki wan ogri-ati krutubakra krutu a tori fu en,

meki wan sma tnapu na en let'anu fu krutu en.

7A mus fiti fu kisi strafu te den krutu en,

Gado no mus arki a begi fu en.

8Meki a dede fruk'fruku,

meki wan tra sma du a wroko fu en.

9Meki den pikin fu en tan sondro p'pa,

a uma fu en sondro masra.

10Meki den pikin fu en e waka begi nomo,

meki den suku nyanyan ini den oso di broko didon na gron.

11Meki den sma di a mus pai

kon teki ala san a libi na baka,

meki sma di a no sabi

kon fufuru ala sani gi san a naki en skin.

12Meki no wan sma tan sori en lobi,

meki no wan sma abi sari-ati nanga den pikin fu en.

13Meki ala den pikin nanga bakapikin fu en dede gwe,

meki sma di e gebore na en baka no sabi not'noti fu en.

14Meki MASRA tan memre den kruktudu fu den afo fu en,

meki A no fergiti den sondu fu a m'ma fu en.

15Meki MASRA tan si den na en fesi,

meki no wan sma na grontapu memre a nen fu den moro.

16Bika a no ben prakseri fu sori lobi tu,

ma a ben go na baka den mofinawan, den pôtiwan

nanga den sma di ben lasi ati,

te leki den dede.

17A ben lobi fu fluku trawan

meki den fluku kon now tapu ensrefi

a no ben lobi blesi trawan

meki blesi tan fara fu en tu.

18Meki fluku de na en tapu leki fa krosi e tapu wan sma skin,

meki den furu en inisei leki a watra di a e dringi,

meki den go te ini en bonyo leki a oli.

19Iya, meki a fluku de na en tapu leki a krosi na en skin,

leki a banti di a tai lontu en bere ala dei.”

20Meki dati de a pai di MASRA e gi den feyanti fu mi,

den di e winsi fu ala den ogri disi miti mi.

Psalm 109:1-20STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons