De HEER staat Hizkia bij

Bijbeltekst(en)

Kownu Hiskia fu Yuda

1Di kownu Hosea fu Israel, a manpikin fu Ela, ben de dri yari na makti, Hiskia, a manpikin fu Akas tron kownu fu Yuda. 2A ben abi tutenti-na-feifi yari di a tron kownu, èn a tan tutenti-na-neigi yari na makti ini Yerusalem. En m'ma ben nen Abi, èn a ben de wan umapikin fu Sekarya. 3Neleki en afo David, a ben e du san bun ini MASRA ai. 4A puru ala den presi pe sma ben e tyari ofrandi, a naki den ston broko di den sma ben poti tnapu gi kruktu gado èn a kapu den postu trowe di den ben poti tnapu gi kruktu gado. A naki a kopro sneki broko tu di Moses ben meki, bika te leki a ten dati den sma fu Israel ben e bron wierook leki ofrandi gi en. Den ben gi a sneki a nen fu Nekustan. 5Hiskia ben poti en fertrow tapu MASRA, a Gado fu Israel. No wan fu den kownu fu Yuda di kon na en baka, nanga di waka na en fesi, ben de fu marki nanga en. 6A ben e dini MASRA nanga en heri ati, a tan du En wani èn a hori ensrefi na den gebod di MASRA ben gi Moses. 7MASRA ben de nanga Hiskia èn ala san a ben du ben e waka bun. A puru ensrefi ondro a tiri fu a kownu fu Asur èn a no ben e dini en moro. 8A feti nanga den Filistijnsma èn a wini den. A teki a heri kontren abra go te na Gasa, fu a moro pikin wakti-oso te nanga den tranga foto.

9Kownu Hiskia ben de fo yari na makti, èn kownu Hosea fu Israel, a manpikin fu Ela, ben de seibi yari na makti, di kownu Salmanasar fu Asur hari kon na Samaria dan a lontu a foto fu ala sei. 10Baka dri yari a ben kan teki a foto abra. Di Hiskia ben de siksi yari na makti èn di kownu Hosea fu Israel, ben de neigi yari na makti, Salmanasar teki Samaria abra. 11A kownu fu Asur tyari den Israelitisma gwe nanga tranga na Asur. Drape a poti sowan fu den fu libi ini a foto Halak, trawan na a syoro fu a Haborliba ini Gosan, nanga trawan ini den foto fu den Meden. 12A sani disi psa fu di den no arki MASRA, den Gado. Den broko a ferbontu fu Gado nanga ala san A ben meki En knekti Moses komanderi den. Den no arki den sani dati èn den no du den tu.

2 Kownu 18:1-12STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons