Josia maakt schoon schip (2)

Bijbeltekst(en)

15Yosia go na Betel tu go broko a altari na a presi pe den sma ben e tyari ofrandi. Yerobeam, a manpikin fu Nebat, ben meki a presi dati fu tyari ofrandi èn a ben meki a pipel fu Israel sondu a fasi dati. Yosia bron a presi dati. San ben tan abra, a meki den naki finifini tron puiri èn a bron a postu tu di den ben poti tnapu gi wan kruktu gado. 16Di Yosia drai luku, a si den grebi na a bergiskin. Dan a meki den diki den bonyo puru ini den grebi èn a bron den tapu a altari. Tapu a fasi dati a pori a altari, neleki fa MASRA ben meki a man fu Gado taki na fesi kba, taki a bo psa. 17Dan Yosia aksi taki: “San na a grebi dati di mi e si ete?” Ne den sma fu a foto piki en taki: “Na a grebi fu a man fu Gado, di ben kmoto fu Yuda. Na en ben taigi a altari fu Betel taki den sani di yu du nanga en bo psa.” 18Dan Yosia taki: “A grebi disi un kan libi, no wan sma no mus meri den bonyo fu en.” So den libi den bonyo fu a man dati nanga di fu a owru profeiti di ben kmoto fu Samaria.

19Yosia broko ala den tempel tu ini den foto na Samaria, na den presi pe sma ben e tyari ofrandi. Nanga den tempel disi den kownu fu Israel ben wiki a atibron fu MASRA. A broko den a srefi fasi leki fa a ben broko di fu Betel. 20Ala den priester di ben wroko na den presi dati pe den sma ben e tyari ofrandi, a kiri tapu den altari, dan a bron libismabonyo na den tapu tu.

Baka dati, a drai go baka na Yerusalem. 21Dan kownu komanderi a heri pipel taki: “Un hori a Paskafesa, gi MASRA, un Gado, soleki fa a skrifi ini a buku fu a ferbontu.” 22A Paskafesa no ben hori a fasi dati sensi a ten di den krutubakra ben e tiri Israel, nanga a heri pisten fu den kownu fu Israel nanga Yuda. 23Ma na di kownu Yosia ben de tin-na-aiti yari na makti, den hori a Paskafesa gi MASRA na Yerusalem.

24Yosia puru ala den sma na pasi di ben meki yeye fu dedesma taigi den sani, den wan di ben e koti luku gi sma, den popki fu den gado di den sma ben abi ini den oso nanga ala den groskin sani di ben de ini Yuda nanga Yerusalem. So fasi a ben wani du san a wèt e taki di ben skrifi ini a buku di priester Hilkia ben feni ini a oso fu MASRA.

25No wan kownu ben waka na Yosia fesi èn no wan ben kon na en baka tu di ben drai go so baka na MASRA nanga en heri ati, nanga en heri sili èn nanga ala en krakti èn di ben e du ala san a wèt fu Moses ben e taki. 26Ma a atibron di MASRA ben abi nanga Yuda fu den hati sani di Manase ben du En, no saka. 27MASRA ben tak' tu taki: “Mi o puru Yuda na Mi tapu tu, leki fa Mi du nanga Israel. Mi no wani sabi not'noti moro fu a foto disi di Mi ben teki, nanga fu a oso di Mi ben poti fu sma anbegi Mi drape.”

28Den tra sani di psa ini a libi fu Yosia nanga ala den sani di a du, skrifi poti ini a buku fu a historia fu den kownu fu Yuda. 29Di kownu Yosia ben de na makti, Farao Neko, a kownu fu Egipte, hari go nanga en legre na a Eufratliba fu go yepi a kownu fu Asur. Yosia hari go nanga en legre go miti Farao, ma ini a fosi feti di den feti na Megido, Farao kiri en. 30Den knekti fu Yosia tyari a dedeskin fu en tapu wan wagi fu Megido go na Yerusalem. Drape den beri en ini en grebi. Baka dati den sma fu a kondre teki Yoakas, a manpikin fu Yosia, den salfu en dan den poti en leki kownu na a presi fu en p'pa.

2 Kownu 23:15-30STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons