Surinaams Bijbelgenootschap

De nieuwe profeet

Bijbeltekst(en)

15Den profeiti fu Yeriko, di ben tnapu farawe e luku, si san psa dan den taki: “A yeye fu Elia de na tapu Elisa.” Dan den waka go miti Elisa èn den boigi dipi gi en. 16Ne den taigi en taki: “Luku, wi de nanga feifitenti tranga man dyaso. Meki wi go suku a basi fu yu. Bika kande a Yeye fu MASRA teki en poti tapu wan bergi noso na ini wan fu den dal.” Ma Elisa taigi den taki: “Un no abi fu du dati.” 17Ma den tan dwengi te leki Elisa firi wan fasi. Ne a taigi den taki: “A bun, un seni den go.” Ne den seni feifitenti man, di suku dri dei langa, sondro fu feni Elia. 18Di den drai go na Elisa, di ben de ini Yeriko, a taigi den taki: “Mi ben taigi unu tak' un no ben abi fu go.”

A fosi wondru fu Elisa

19Den sma fu a foto go na Elisa èn den taigi en taki: “Masra, soleki fa yu srefi e si, Yeriko de na wan bun presi. Ma a watra no bun èn libisma nanga meti e lasi bere.” 20Ne Elisa taigi den taki: “Un go teki wan nyun komki nanga sowtu na ini dan un tyari kon gi mi.” So den tyari gi en san a aksi. 21Dan Elisa go na a watrabron fu a foto, a fringi a sowtu go na ini dan a taki: “Na disi MASRA e taki: ‘Mi e meki a watra disi kon bun baka. A no sa tyari dede moro èn a no sa meki libisma nanga meti e lasi bere.’ ” 22Ne a watra kon bun baka, neleki fa Elisa ben taki èn a tan so te tide.

23Dan Elisa kmoto fu Yeriko go na Betel. Ma di a e kren a pasi e go na loktu, wan grupu pikin boi kmoto ini a foto di bigin meki spotu nanga en. Den ben e bari gi en taki: “Tyari go, pir'ede, tyari go, pir'ede!” 24Ne Elisa drai luku den, dan a fluku den ini a nen fu MASRA. Wantron tu umabeer kmoto ini a busi èn priti fotenti-na-tu fu den.

25Dan Elisa kmoto fu Betel, go na a Karmelbergi, èn fu drape a drai go baka na Samaria.

2 Kownu 2:15-25STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons