Surinaams Bijbelgenootschap

Berg- en vlaktegod

Bijbeltekst(en)

A di fu tu feti fu Aram nanga Israel

23Den fesiman fu a legre fu a kownu fu Aram, taigi en taki: “Den Israelitisma ben man wini wi bika a gado fu den na wan bergigado. Ma efu wi feti nanga den ini den opo wei, wi o wini den. 24Disi na san yu mus du: puru iniwan fu den kownu leki fesiman fu a grupu di yu ben gi den, dan yu e poti den komsarsi ini den presi. 25Yu srefi seti wan legre baka di bigi leki a legre di yu ben abi bifo nanga someni asi nanga fetiwagi tu leki bifo. Efu wi feti nanga den ini den opo wei, wi sa wini den.” Dan kownu Benhadad teki a rai fu den.

26A tra yari fu en, Benhadad meki a legre fu Aram klari fu go feti, dan den hari go na Afek fu feti nanga den Israelitisma. 27A legre fu den Israelitisma meki densrefi klari tu, den sorgu gi den nyanyan, dan densrefi hari gwe èn den seti a legre fu den na abrasei fu di fu den Arameesrudati. Den Arameesrudati ben furu a heri presi drape, ma den srudati fu Israel no ben furu moro leki tu grupu krabita. 28Ne a man fu Gado go na a kownu fu Israel go taigi en taki: “Na disi MASRA e taki: ‘Fu di den Arameesma taki tak' Mi na wan bergigado èn no wan gado fu den opo wei, meki Mi o gi a heri bigi legre disi na ini yu makti. Dan un sa sabi tak' Mi na MASRA.’ ” 29Siksi dei langa den tu legre ben de abra nanga abra ini den kampu, ma tapu a di fu seibi dei, a feti broko. Ini wan dei den srudati fu Israel kiri wan hondro dusun Arameesrudati di ben de nanga futu. 30Den wan di tan na libi, lowe go na Afek, ma a skotu fu a foto fadon èn a kiri tutenti-na-seibi dusun fu den.

Benhadad srefi ben lowe go ini a foto. A ben go kibri te ini wan baka kamra fu wan oso. 31Dan den edeman fu a legre fu en, taigi en taki: “Arki, wi yere tak' den kownu fu Israel na sma nanga trutru sari-ati. Meki wi weri lowkrosi, tai wan titei na wi neki, dan wi e go na a kownu fu Israel. Kande a sa meki yu tan na libi.” 32Ne den weri lowkrosi, den poti wan titei na den neki, dan den go na a kownu fu Israel. Den taigi en taki: “Benhadad, a knekti fu yu, seni aksi fu yu no kiri en.” Ne Akab taki: “A de na libi ete? A man dati na leki wan brada gi mi.” 33Den man fu Aram ben si a san dati leki wan bun marki. Es'esi den teki san kownu taki èn den piki: “Iya, Benhadad de leki wan brada gi yu.” Ne Akab taki: “Un go teki en kon.” Di Benhadad doro, Akab kari en kon ini a fetiwagi fu en. 34Ne Benhadad taigi en taki: “Mi sa gi yu den foto baka di mi p'pa ben wini fu yu p'pa na ini feti. Yu kan opo wan presi na ini Damaskus tu fu bai nanga seri sani, leki fa mi p'pa ben du na Samaria.” Ne Akab taki: “Wi sa meki wan ferbontu dan mi meki yu go.” So Akab meki wan ferbontu nanga en dan a meki Benhadad gwe.

1 Kownu 20:23-34STB16In Bijbellezer openen

Contact

Surinaams Bijbelgenootschap

Henck Arronstraat 39

Paramaribo

Suriname

Telefoon: (+597) 47 43 38 / (+597) 47 85 07

Whatsapp: (+597) 88 46 993

E-mail: info@surinamebiblesoc.org

Download onze app
Surinaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons